?

Log in

No account? Create an account

March 15th, 2010
myspace visitors

Of Spongecola's Best Song

-


Kahit anino mo sa malayo ay nais masulyapan,
Upang mapawi ang lamig.

-myspace visitors