?

Log in

No account? Create an account

July 14th, 2010

Maalamat = Legendary!

-

Sa kanya ko nakuha yung "Mariano Garapon!!"

One of my fave episodes:
myspace visitors