?

Log in

No account? Create an account

July 23rd, 2010

-

"Ano naman ang musika kung hindi galing sa puso, kung hindi larawan ng buhay, kung hindi bahagi ng pagkatao?"
Tags:
myspace visitors