?

Log in

No account? Create an account

July 25th, 2010

RS 5634096347602435097

-1. I dont wanna say it. Pero putangina talaga. Ateneo lost. And I think I know why. Meron akong 4-5 na taong sinisisi sa pagkatalong ito at 2 sa kanila walang kaugnayan sa game. Hahaha. Fine. Villain n'ako.

2. Ganun pa man...love love love love love the girl in the middle @ 1:51-59 :) that's what music's all about! talagang she couldn't help but move her whole body to the melody! nilamon sya ng musika. sarap panoorin! whoohoo! I love it!

3. Parang ganito rin. :)

Congrats pala sa mga taga Gen San!
myspace visitors